Sober Voices sätter ton på engagemang

Sober Voices är en kör för dig med beroendeproblematik och som har en nykter livsstil idag.

I vår kör behöver du inte kunna sjunga eller ha tidigare erfarenhet av sång utan det viktiga är att du vill använda den röst du har och har en ambition om att under ledning utvecklas med likasinnade.

Projektet har en ambition att utveckla en dynamisk körverksamhet med låga trösklar och högt till tak. Det gör att deltagarna slipper förväntningar på prestation eller känna skuld för att man inte orkar komma på en träff.

Meningen är att förutom möjliggöra för individens personliga utveckling och sjunga i stämmor, vill vi genom ton och gemenskap beröra IOGT-NTO:s hjärtefrågor inom social verksamhet.

  • Vi utmanar alkohol- och drognormen
  • Vi erbjuder trygg och kamratlig gemenskap
  • Vi vill stärka, höja och rikta våra röster
  • Framför allt erbjuder vi en meningsfull fritid

 

Som ambassadörer för vår organisation hoppas vi att Sober Voices kan förmedla glädje och stolthet och med vår röst, vill vi nå ut till andra som behöver oss – men som ännu inte kunnat höra oss.

#HELGHÄNG #TRÄNINGSVERKET #SOBERVOICES KONTAKT