Vi som i hjärtat bära,
Laviken det kära!

”Laviken” är vår lägergård och är vackert placerad intill Ljusnans strand som ligger mellan Bollnäs och Växbo. Lägergården består av flera hus, stora grönytor och egen badstrand och kan hyras av föreningar, skolklasser eller av andra intressenter som delar vår värdegrund om nyktra mötesplatser.

Lavikens Lägergård ägs och drivs av IOGT-NTO: rörelsen i GävleDala.

Kontakt och förfrågan:

Rene: 070 862 84 98
Cicki: 073 696 31 93
Kajsa: 072 225 80 72

LÄS MER OM LAVIKEN