KONTAKT FACEBOOK

Familjekällan är en öppen, bildande och social verksamhet som leds av IOGT-NTO GävleDala. Verksamheten är en hjälp till självhjälp med ett inspirerade klimat som motiverar till bättre livskvalité. Deltagarna och det ideella engagemanget bidrar till och påverkar verksamheten, men leds och drivs av distriktets projektsamordnare. Inget medlemskap i IOGT-NTO krävs för att delta, men det är viktigt att deltagarna delar IOGT-NTO:s värdegrund när vi ses. Alla över 18 är välkomna.

Verksamhet

  • Familjekällan genomför bland annat bildande och berörande föreläsningar som hjälper en att förstå sig på sin egen livssituation och önskar bidra till känslan av att en inte är ensam. Familjekällan förmedlar uppdaterad och modern kunskap som relaterar till den anhöriges olika faser och problemområden och har som syfte att stärka och initiera till personlig utveckling. Förutom föreläsningar och samtal arrangeras bland annat studiecirklar med NBV, samtalsgrupper och sorgbearbetning.

Projektledare för Familjekällan är Emma Ivarjord

Kontakt: [email protected]

Familjekällan kommunicerar sin verksamhet på Facebook, gilla gärna sidan för att få uppdaterad och aktuell information.

Länk: https://www.facebook.com/familjekallan