FÖRELÄSNINGAR KONTAKT FACEBOOK

Familjekällan är en öppen, bildande och social verksamhet som leds av IOGT-NTO GävleDala. Verksamheten är en hjälp till självhjälp med ett inspirerade klimat som motiverar till bättre livskvalité. Deltagarna och det ideella engagemanget bidrar till och påverkar verksamheten, men leds och drivs av distriktets verksamhetsutvecklare. Inget medlemskap i IOGT-NTO krävs för att delta, men det är viktigt att deltagarna delar IOGT-NTO:s värdegrund när vi ses. Alla över 18 är välkomna.

Verksamhet

  • Familjekällan genomför bland annat bildande och berörande föreläsningar som hjälper en att förstå sig på sin egen livssituation och önskar bidra till känslan av att en inte är ensam. Familjekällan förmedlar uppdaterad och modern kunskap som relaterar till den anhöriges olika faser och problemområden och har som syfte att stärka och initiera till personlig utveckling. Förutom föreläsningar och samtal arrangeras bland annat studiecirklar med NBV, samtalsgrupper och sorgbearbetning.

Historia

  • Familjekällan startade i november 2017 (av det gamla distriktet IOGT-NTO Dalarna) och började i Falun på Gamla Elverket. Det startade med en föreläsning och intresset var stort redan från början. Föreläsningar och studiecirklar arrangerades runt om Dalarna i samverkan med andra lokalföreningar, NBV, kommuner och andra organisationer.
  • 2020 slogs IOGT-NTO Dalarna och IOGT-NTO Gävleborg ihop till ett distrikt och blev IOGT-NTO GävleDala, det är det nya distriktet som fortsätter att utveckla Familjekällan och dess verksamhet. Strax före pandemin hann Familjekällan starta upp verksamhet i Gävle, men fick av givna anledningar pausa verksamheten på obestämd tid.
  • Under pandemin har verksamheten arrangerat föreläsningar utan publik och som livesänds på Facebook. Tillgängligheten som sociala medier öppnar upp för har bidragit till att Familjekällan når ut långt utanför våra länsgränser, inte bara hela Sverige utan även hela vägen utomlands som till exempel Tyskland, Finland och Norge.

Det som en gång började med en föreläsning i Falun inför 50 personer i publiken, har blivit en enorm succé som vi hoppas på att våra medlemmar känner stolthet över.

Information om kommande events!

Kontakt: Marie Hillner

marie.hillner@iogt.se

Familjekällan kommunicerar sin verksamhet på Facebook, gilla gärna sidan för att få uppdaterad och aktuell information.

Länk: https://www.facebook.com/familjekallan