drogkampen 2023

Drogkampen är en frågetävling som blandar kunskapshöjande frågor, samtal om viktiga frågor och tillfälle att nätverka och lära känna sina lokala politiker. IOGT-NTO föreningar i IOGT-NTO GävleDala har under 2023 möjlighet att genomföra Drogkampen kostnadsfritt. Drogkampen är en frågetävling som tas fram av Västra Götalands Länsnykterhetsförbund och det kommer nya frågor varje år. Frågetävlingen genomförs som ett arrangemang mellan IOGT-NTO föreningen och representanter från de lokala partierna, det brukar alltså inte vara ett öppet arrangemang. Det brukar bli mest givande samtal och bäst dialog i ett mer internt forum där det finns möjlighet att utöver frågesporten också samtala. Att bjuda in lokal media är dock viktigt och finns det inte möjlighet att närvara går det alltid att skriva ett kort referat och skicka till tidningen.

Anmäl er här.

Hur gör man?
  1. Planera! Bestäm datum, tid och plats (boka lokal). Använd gärna den egna lokalen om ni har möjlighet.
  2. Inbjudan! Vill ni ha hjälp med inbjudan samt kontaktuppgifter kan ni kontakta Linda Tjälldén [email protected]. Vill ni göra inbjudan själv kan ni ladda ner mallar här.
  3. Bjud in! Bjud in representanter från partierna. Tanken är att bjuda in partierna som finns representerade i det kommunala styret, ibland finns det fler lokala partier än vad det finns riksdagspartier. Bjud gärna in via partiernas gruppledare, kontaktuppgifter hittar du på kommunens och/eller partiets hemsida. En lagom delegation är 2-4 personer. Bjud också in lokal media samt lokal TV- och radiostationer.
  4. Frågeledare! Förbered er och se till att ni har en person som är ansvarig frågeledare och kan tänka sig att hålla ihop själva frågesporten.
  5. Genomför! Förbered fika, möblera och ha en trevlig kväll.
  6. Utvärdera och skicka gärna ett sammanfattande trevlig mejl till kvällens deltagare.