Vit jul 2023

Vit jul sprider information, manar till reflektion och belyser hur viktigt det är att vara en trygg och nykter vuxen.
Femton procent av alla barn påverkas negativt av att en förälder dricker för mycket alkohol och julhelgen kan vara extra jobbig för den som har det tufft hemma. Genom att engagera dig i Vit jul-kampanjen tar du ställning för varje barns rätt att fira en trygg jul. Vit jul anordnar både och påverkansaktiviteter och aktiviteter för barn och unga under jullovet. Alla barn har rätt till ett roligt och meningsfullt jullov – och våra aktiviteter är speciellt avgörande för de barn som behöver komma hemifrån en stund. Vare sig du väljer att engagera dig  genom aktiviteter eller påverkansarbete välkomnar vi ditt engagemang med varm hand. Tillsammans höjer vi rösten för barnen i jul!

Aktiviteter – Kul på jullovet

Du kan läsa fullständiga riktlinjer på Vit juls interna hemsida.

Bidrag för aktiviteter
Föreningar, kårer, distrikt och arrangörsgrupper inom IOGT-NTO-rörelsen kan söka bidrag för att arrangera Vit jul-aktiviteter under perioden 21 december 2023 till 8 januari 2024. Vi underlättar att söka bidrag genom färdiga förslag på aktiviteter som vi vet är omtyckta och som är lätta att genomföra. På det sättet blir det också lättare att skapa en aktivitet med hjälp av färdiga mallar. Det går bra att byta ut aktiviteter inom ramen för varje aktivitet, till exempel byta pyssel eller lek eller genomföra någon annan form av utomhusaktivitet inom ramen för utomhuskonceptet. Ni som redan har en egen idé ansöker som vanligt under egen idé inom ramen för samma ekonomiska bidrag som de andra aktiviteterna.

Aktivitetsperioden är 21 december till 8 januari.
Söka bidrag kan man göra från mitten av oktober fram till 23 november.
Senast 1 december kommer arrangörer få besked om aktiviteten beviljas bidrag eller inte.
Senast 15 december har arrangören bidraget på sitt konto.
19 januari 2024 ska bidraget senast ha redovisats.
Det är av stor vikt att ni redovisar aktiviteten senast 19 januari för att vara aktuella för bidrag nästa år.
Bidraget kommer endast att betalas ut till kontot som föreningen, kåren eller distriktet har registrerat i sitt förbunds medlemsregister. Pengar betalas inte ut till privata konton!

Bidraget till Vit jul-aktiviteter är inte garanterat att täcka hela kostnaden för aktiviteten. Bidraget kommer att ligga på cirka 500 – 2500 kr. Summan kan komma att variera beroende på hur många som söker bidrag samt aktivitetens budget och omfattning.

Ansök här

Påverkan – En röst för barnen

Du kan läsa mer på Vit juls interna hemsida.

På Vit juls hemsida finns koncept för att genomföra olika påverkansaktiviteter. Du kan bland annat hitta mer information om att skriva insändare, genomföra torgaktiviteter, kontakta lokalradion eller sprida kampanjen i sociala medier.

Beställ påverkansmaterial här.