Junis kunskapsdagar – upptäck och ge stöd till barn i familjer med missbruk

Junis kunskapsdagar handlar om att bli bättre på att upptäcka och ge stöd till barn i familjer med missbruk. Under kunskapsdagarna får du ta del av föreläsningar som höjer din kompetens inom ämnet. IOGT-NTO GävleDala är genom SKO-projektet medarrangör.

Varmt välkommen till Junis kunskapsdagar 2023

I samarbete med Nätverket De glömda barnen, studieförbundet NBV och IOGT-NTO arrangerar vi i höst fyra fysiska konferenser. Konferenserna riktar dig till dig som möter barn, vuxna eller familjer i din professionella eller ideella roll och vill få kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet att möta andra.

Ur innehållet:
BarnSäkert Framgångsrik och strukturerad metod för att upptäcka och ge stöd till familjer med risk för våld, missbruk, ekonomiska svårigheter, extrem föräldrastress med mera.

Att upptäcka barn i en verksamhet för vuxna. I Kronobergs integrerade missbruks- och beroendeenhet finns strukturer för att se och ge stöd till barn som är anhöriga.

Barnahus Samarbete kring barn och unga som utsatts för brott.

Bris Med fysiska mottagningar, digitala stödgrupper och stödlinje ges möjlighet till goda samtal och stöd för barn och unga.

Utöver detta får vi möta lokala verksamheter. Programmet kan skilja sig mellan orterna.

Orter och datum

Konferenserna är kostnadsfria, men anmälan krävs.

Anmäl dig till kunskapsdagarna