Till

  • IOGT-NTO:s lokalföreningar i GävleDala distrikt
  • Distriktsstyrelsen
  • Revisorerna

KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE MED GÄVLEDALA DISTRIKT 2022.

Härmed kallas alla föreningar och inbjuds alla medlemmar till ordinarie årsmöte med IOGT-NTO GävleDala distrikt.

Tid och plats:

Lördagen den 9 april kl. 10.00 på Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, i Falun

(om pandemin fortfarande håller sitt grepp om oss förbehåller vi oss rätten att flytta mötet eller genomföra det digitalt)

Ombudsförfarande

Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare till distriktsårsmötet. Beräkningen av det antal ombud föreningen har rätt till, grundar sig på föreningens antal registrerade medlemmar den 31 December 2021.

Föreningen har rätt till två ombud. Om föreningen har fler än femtio medlemmar har den rätt till ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver de första femtio.

Föreningen har rätt till två ersättare för varje ombud. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning.

Anmäl föreningens ombud genom att maila till [email protected] eller, om mail saknas, skicka in bifogad Ombudsfullmakt för föreningar 2022 senast måndagen 18/3 2022.

Vi behöver veta:
Föreningens namn.
Namn på, mailadress och fysisk adress till, de valda ombuden.

Distriktets mailadress är  [email protected]

Vill du skicka fullmakten som brev är adressen IOGT-NTO GävleDala, Ölandsgatan 10 a, 791 60 Falun.

 

Motioner:

Motioner till distriktsårsmötet kan lämnas av alla medlemmar och föreningar

och ska vara IOGT-NTO GävleDala tillhanda (adress enligt ovan) senast söndag den 25/2 2022.

 

Årsmöteshandlingar:

Årsmöteshandlingar skickas till ombud, distriktsstyrelse och revisorer senast tio dagar före distriktsårsmötet.

Falun i januari 2022

Ann Borres Back/Distriktsordförande