ÅRET MED FÖRENINGEN

Årsmötet i varje IOGT-NTO-förening hålls mellan den första januari och sista februari varje år. Kom ihåg att kalla till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet börjar, årsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i tid och det är minst 5 föreningsmedlemmar närvarande.

Nya rutiner för årsrapportering fr o m 2021 –  Läs mer om årsrapportering här!

Till årsmötet finns olika handlingar som behöver göras i ordning. Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna.